Nakupování

Soukromí s betonovým plotem zaručeno


Ctít soukromí patří k základním lidským hodnotám, o nichž se zmiňuje i Ústava a Listina základních práv a svobod. Porušování osobního soukromí může být dokonce kvalifikováno jako trestný čin a nejčastěji se v médiích či vzájemných rozhovorech probírají osobní údaje zveřejněné v různých dokumentech a poskytované úřadům a institucím, e-shopům apod.

kamenná zídka

Soukromí se ale vztahuje i na fyzickou stránku osobnosti, například ve vlastním bytě, domě nebo na zahradě. Jestliže si ji oplotíte drátěným pletivem, budete tu vystavováni pohledům lidí z ulice či od sousedů, a jestliže vás odtud bude někdo pozorovat, nebude proti tomu možné nic vytknout, protože jste si soukromí na zahradě nezabezpečili. Něco jiného je ovšem kamenná zídka, cihlová zeď, nebo zeď z pórobetonu.

betonový plot

Mít na své zahradě dostatek soukromí se vyplácí například tam, kde chcete provozovat slunění bez plavek, ale i pobyt v plavkách není lidem příjemný, jestliže je sleduje někdo zvenčí dalekohledem. Pro ženy to dokonce může být nebezpečné v tom smyslu, že je pak jako vytipovanou a vyhlédnutou oběť, která mu ukázala skrze plavky své vnady, dotyčný muž obtěžuje na ulici.

Chcete-li zajistit soukromí na své zahradě a zároveň ušetřit za výstavbu klasického zdiva, která je pracná a drahá, můžete obrátit pozornost v Praze na betonové ploty. Zhotovují se z odlévaného armovaného betonu do podoby tenkých plochých desek, které se zasouvají do drážek v betonových sloupcích. Výstavba probíhá suchým způsobem jako stavebnice, bez malty a lepidel, velice jednoduše, i když jistou překážkou je hmotnost stavebního materiálu, neboť každá z desek váží více než sedmdesát kilo. Plot může být vysoký maximálně 250 cm, což je ovšem většinou dostatečná výška pro zajištění soukromí na svém pozemku. Někdy stačí pouhého půl druhého metru plotu, odkud vidíte dobře ven, ale kam zas není vidět zvenčí.