Společnosti

Instalatér nonstop řeší i úniky vody


Instalatérské řemeslo bychom s trochou nadsázky mohli označit jako činnost, která se zabývá zkrocením kapalných a plynných médií. Tato práce se významně liší například od zedníka, který má situaci mnohem snazší, neboť pracuje s pevnými materiály. Jinými slovy, žádná cihla zedníkovi nikam neuteče, bude stát na svém místě, dokud ji někam nepřemístí, a teoreticky má na to i dostatek času. Kdyby měl ale pracovat s vodou a stavět zeď z vodních cihel, charakter jeho práce by byl naprosto odlišný. Zkrotit vodu nebo plyn není vůbec jednoduché a musíte nejen znát správné postupy, ale musíte být i velmi šikovní a pečliví. Toto je také důvod, proč se do instalatérského řemesla každý nehrne, a proč ubývá zájem o tuto profesi i z řad učňů v učňovských oborech.

instalatérský hasák

Instalatéři mají na starosti zkrocení vody a plynu v rámci nových instalací vodovodních, odpadních a plynových rozvodů a zároveň řeší i havarijní situace. A jelikož se havárie vody či plynu může odehrát komukoli a kdykoli, je třeba udržovat havarijní servis. Instalatér nonstop je služba dostupná 24 hodin denně, po celý rok, bez ohledu na dny v týdnu nebo svátky.

vodovodní baterie

Součástí nonstop havarijního servisu je i řešení úniků vody. Ty se totiž mohou přihodit každému z vás bez varování, a stává se, že vám praskne voda ve zdi třeba v sobotu dopoledne, kdy to nejméně čekáte, a zrovna se k vám blíží dlouho plánovaná návštěva vašich příbuzných. Je to samozřejmě nemilé a komplikuje to vzniklou situaci, ale není to důvod k tomu návštěvu odvolávat. Když závadu oznámíte instalatérům co nejdříve (a vyplatí se mít telefon na instalatéry zjištěný již předem), ti přijedou většinou do hodiny, místo úniku vyhledají velmi rychle i bez bourání zdiva a omítky a závadu odstraní poměrně v tichosti, aniž by vás a vaši návštěvu rušili. Unikající voda v domě tedy rozhodně nemusí měnit vaše plány.